W dniu 26 czerwca 2012 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyło się uroczyste podpisanie Umowy ws Realizacji Projektu WKD pt. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” realizowanego w ramach dofinansowania ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt zakłada w ciągu najbliższych czterech lat zakup 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz stworzenie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu na wszystkich przystankach linii kolejowej WKD.

W dniu 1 czerwca 2012 r. zawarto 8 kolejnych kontraktów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Umowy opiewające na kwotę 406,6 mln zł podpisali wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski i ambasador Szwajcarii w Polsce Lukas Beglinger. Dotyczą one m.in. rozwoju transportu, energii odnawialnej, profilaktyki zdrowotnej oraz ochrony granic. Oznacza to, że w Programie zawarto umowy na blisko 94 proc. środków. Polska otrzymuje szwajcarską pomoc od 2007 roku i jest jej największym beneficjentem.

Szybki Kontakt

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85Przydatne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
www.cppc.gov.pl