W dniu 21 listopada 2011 r. Szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych (SECO) zatwierdził przygotowaną przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. Kompletną Propozycję Projektu pt. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej”. Tym samym możliwe stało się podjęcie czynności zmierzających do przygotowania stosownych umów dla przedsięwzięcia wraz z niezbędnymi załącznikami. W najbliższym czasie powinny zostać podpisane następujące umowy:

W dniach 15-16 listopada 2011 r. przedstawiciele Warszawskiej Kolei Dojazdowej na zaproszenie partnerów szwajcarskich wzięli udział w wizycie studyjnej, której celem było zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami w zakresie organizacji i funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego wdrażanymi na terytorium Szwajcarii – w regionie Zurychu. Podczas wizyty przedstawiono następujące kwestie:

Szybki Kontakt

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85Przydatne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
www.cppc.gov.pl