W dniu 30 września 2010 r. Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. złożyła we Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (Instytucja Pośrednicząca Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy) dokumentację składającą się na Kompletną Propozycję Projektu pt. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” – zgodnie z decyzją Szwajcarskiego Sekretariatu ds. Gospodarczych z dnia 28 października 2009 r.

 W dniu 28 października 2009r. szwajcarskie Ministerstwo Gospodarki – Państwowy Sekretariat do Spraw Ekonomicznych (SECO) zatwierdziło poniższe Zarysy Projektów w ramach przeprowadzonej procedury oceny dla obszaru tematycznego „Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska”, celu 3 „Poprawa zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych/regionalnych publicznych systemów transportowych” Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Szybki Kontakt

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85Przydatne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
www.cppc.gov.pl