Warszawska Kolej Dojazdowa sp.z o.o.z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim została utworzona w dniu 22 grudnia 2000 r. jako Spółka ze 100%-owym udziałem PKP S.A. w kapitale zakładowym (do 13 sierpnia 2008 r. nazwa spółki brzmiała „PKP Warszawska Kolej Dojazdowa” sp. z o.o.). Działalność gospodarczą WKD rozpoczęła 1 lipca 2001r. Był to pierwszy etap przekształceń własnościowych.

Wkrótce po przejęciu WKD przez PKP S.A. został ogłoszony przetarg na sprzedaż Spółki, który wygrało Konsorcjum Samorządowe. W skład Konsorcjum wchodziły: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (ostatecznie zrezygnował z objęcia swoich udziałów), Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Brwinów, Gmina Milanówek, Miasto Podkowa Leśna oraz Gmina Michałowice.

27 września 2007 r. umowa weszła w życie i od tego momentu WKD stała się własnością samorządów lokalnych.

Przedmiotem podstawowej działalności Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. jest organizowanie przewozów pasażerskich na linii WKD według opracowanego rozkładu jazdy pociągów, na trasie Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska z odgałęzieniem w Podkowie Leśnej do Milanówka.

Jednym z obszarów działalności podstawowej jest również zarządzanie infrastrukturą, na której organizowane są przewozy.

WKD prowadzi działalność w oparciu o uzyskane licencje i świadectwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Posiadane licencje:

  1. Licencja nr WPO/043/2004 na wykonanie przewozów kolejowych osób.
  2. Licencja nr WPR/042/2004 na wykonanie przewozów kolejowych rzeczy.

Świadectwa bezpieczeństwa:

  1. Dla zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie właściwego utrzymania infrastruktury kolejowej oraz bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego.
  2. Dla przewoźnika kolejowego w zakresie bezpiecznego wykonywania przewozów kolejowych oraz bezpiecznej eksploatacji pojazdów kolejowych.
  3. Inne świadectwa dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych.

Misją spółki jest świadczenie usług przewozowych na linii WKD na najwyższym poziomie, spełniającym oczekiwania klientów, a więc szybki, komfortowy i bezpieczny przewóz pasażerów.

Szybki Kontakt

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85Przydatne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
www.cppc.gov.pl