2016-07-15: Zamówienie sektorowe na modernizację toru nr 1 linii kolejowej nr 47 na szlaku Komorów - Podkowa Leśna Główna oraz toru nr 1M linii kolejowej nr 48 na szlaku Podkowa Leśna Główna - Milanówek Grudów


Data zamieszczenia: 15.07.2016

Termin składania ofert: 01.08.2016 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 01.08.2016 godz. 10:25


Dokumenty do pobrania:

001 - Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym

Aktualna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami

2016-04-11: Zamówienie sektorowe: Zabudowa urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (samoczynnego systemu ostrzegania) w obrębie przejazdów kolejowych linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej


Data zamieszczenia: 11.04.2016 r.

Termin składania ofert: 28.04.2016 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 28.04.2016 r. godz. 10:30


Dokumenty do pobrania:

001 - Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym

Aktualna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami

2016-01-15: Zamówienie sektorowe: Kompleksowa naprawa toru nr 2 linii kolejowej WKD nr 47 w km 0,050 do 17,841 szlaku Warszawa Śródmieście WKD - Komorów


Grodzisk Mazowiecki: Roboty budowlane w zakresie torów kolei miejskiej.

Data zamieszczenia: 15.01.2016 r.

Termin składania ofert: 08.02.2016 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 08.02.2016 r. godz. 10:25

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert

Nowy termin składania ofert: 18.02.2016 r. godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 18.02.2016 r. godz. 10:25

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert 2

Nowy termin składania ofert: 23.02.2016 r. godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 23.02.2016 r. godz. 10:25

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.03.2016 r.


Dokumenty do pobrania:

001 - Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym

002 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2016-01-05: Konkurs jednoetapowy, realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej obiektów małej architektury oraz elementów informacji wizualnej dla peronów WKD jako część systemu identyfikacji wizualnej WKD


Grodzisk Mazowiecki: Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu. Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych.

Numer ogłoszenia: 3632-2016

Data zamieszczenia: 05.01.2016 r.

Termin składania wniosków o dopuszczenie w konkursie: 25.01.2016 r. godz. 15:00


Dokumenty do pobrania:

000 - Ogłoszenie o konkursie

001 - Regulamin Konkursu

002 - Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu - Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie

003 - Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu - Pełnomocnictwo 1

004 - Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu - Pełnomocnictwo 2

005 - Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu - Pokwitowanie

006 - Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu - Karta identyfikacyjna

007 - Załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu - Informacja o kosztach

008 - Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu - Wzór Umowy

Załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu - Materiały do Konkursu:

009 - Załącznik nr 8A-1 (PDF) - Archiwalne mapy geodezyjne z granicami opracowania

010 - Załącznik nr 8A-1 (DWG) - Archiwalne mapy geodezyjne z granicami opracowania

011 - Załącznik nr 8A-2 (PDF) - Archiwalne mapy geodezyjne z elementami do adaptacji

012 - Załącznik nr 8A-2 (DWG) - Archiwalne mapy geodezyjne z elementami do adaptacji

013 - Załącznik nr 8B - Stan istniejący infrastruktury przystankowej

014 - Załącznik nr 8B-1 - Informacje uzupełniające na temat infrastruktury

015 - Załącznik nr 8C - Dokumentacja fotograficzna

016 - Załącznik nr 8D - Wykaz działek, na których są zlokalizowane stacje/przystanki

017 - Załącznik nr 8E-1 - Raporty z konsultacji - Formularz konsultacji

018 - Załącznik nr 8E-2 - Raporty z konsultacji - Podsumowanie Część 1

019 - Załącznik nr 8E-3 - Raporty z konsultacji - Podsumowanie Część 2

020 - Załącznik nr 8F - Istniejące elementy wyposażenia stacji/przystanków do adaptacji

021 - Załącznik nr 8G - Informacja na temat Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na linii WKD (SIPiM)

022 - Załącznik nr 8G-1 (PDF) - Rzuty i przekroje lokalizacji elementów SIPiM - Stacja Grodzisk Mazowiecki Radońska

023 - Załącznik nr 8G-1 (CDR) - Rzuty i przekroje lokalizacji elementów SIPiM - Stacja Grodzisk Mazowiecki Radońska

024 - Załącznik nr 8G-2 (PDF) - Rzuty i przekroje lokalizacji elementów SIPiM - Stacja Podkowa Leśna Główna

025 - Załącznik nr 8G-2 (CDR) - Rzuty i przekroje lokalizacji elementów SIPiM - Stacja Podkowa Leśna Główna

026 - Załącznik nr 8G-3 (PDF) - Rzuty i przekroje lokalizacji elementów SIPiM - Przystanek osobowy Warszawa Aleje Jerozolimskie

027 - Załącznik nr 8G-3 (CDR) - Rzuty i przekroje lokalizacji elementów SIPiM - Przystanek osobowy Warszawa Aleje Jerozolimskie

028 - Załącznik nr 8H - Elementy istniejącego systemu identyfikacji wizualnej WKD

2014-09-24: Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD woparciu o technologię światłowodową


Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego
Numer ogłoszenia: 2014/S 183-322582
data zamieszczenia: 24.09.2014 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Termin składania ofert: 17.12.2014 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 17.12.2014 r. godz. 10:30

Zebranie z Wykonawcami odbędzie się w dniu 09.10.2014 r. o godz. 9:00


Podstawowe dokumenty do pobrania:

000 - Przekazanie ogłoszenia do publikacji

001 - Ogłoszenie o zamówieniu

Aktualna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami

2014-05-06: Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia audytu finansowego projektu "Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej"


Grodzisk Mazowiecki: Usługa przeprowadzenia audytu finansowego Projektu pod nazwą: "Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej".

Data zamieszczenia: 06.05.2014 r.

Termin składania ofert: 15.05.2014 r. godz. 15:00

Aktualne dokumenty dotyczące zapytania ofertowego wraz z załącznikami

2013-11-29: Dostawa 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych


Grodzisk Mazowiecki: Dostawa 6 sztuk nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych
Numer ogłoszenia: 2013/S 232-402343
data zamieszczenia: 29.11.2013 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Termin składania ofert: 25.02.2014 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 25.02.2014 r. godz. 10:30


Podstawowe dokumenty do pobrania:

000 - Przekazanie ogłoszenia do publikacji

001 - Ogłoszenie o zamówieniu

Aktualna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami

Szybki Kontakt

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85Przydatne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
www.cppc.gov.pl