NAJWAŻNIEJSZE DATY

19.01.2009: Otwarcie naboru wniosków na projekty w ramach Priorytetu 2: „Środowisko i Infrastruktura” Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (obszar tematyczny: „Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska, Cel 3: Poprawa zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych/regionalnych publicznych systemów transportowych)

20.03.2009: Złożenie w Instytucji Pośredniczącej Zarysu Projektu przez Warszawską Kolej Dojazdową

16.06.2009: Komisja Oceniająca projekty w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy rekomendowała do dofinansowania Zarys Projektu złożony przez Warszawską Kolej Dojazdową

28.10.2009: Szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych (SECO) zatwierdził Zarys Projektu Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. i poprosił jednocześnie o przygotowanie Kompletnej Propozycji Projektu

30.09.2010: Złożenie w Instytucji Pośredniczącej Kompletnej Propozycji Projektu przez Warszawską Kolej Dojazdową

21.11.2011: Zatwierdzenie Kompletnej Propozycji Projektu WKD przez Szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych (SECO)

01.06.2012: Podpisanie Umowy ws. Projektu pomiędzy Szwajcarią reprezentowaną przez Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych (SECO) a Rzeczypospolitą Polską reprezentowaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – rozpoczynające rzeczową realizację Projektu

26.06.2012: Podpisanie Umowy ws. Realizacji Projektu pomiędzy Instytucją Pośredniczącą (Władza Wdrażająca Programy Europejskie – obecnie Centrum Projektów Polska Cyfrowa) a Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o.

26.08.2014: Podpisanie umowy na dostawę 6 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych

15.09.2014: Podpisanie umowy na zabudowę urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (SSP) na 8 przejazdach linii kolejowej WKD

24.03.2015: Podpisanie aneksu do Umowy w sprawie Realizacji Projektu włączającego nowe przedsięwzięcia inwestycyjne

18.08.2015: Podpisanie umowy na wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu (SIPiM)

05.01.2016: Ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej obiektów małej architektury dla peronów WKD

28.02.2016: Przekazanie do eksploatacji zabudowanych urządzeń SSP na 8 przejazdach kolejowych

18.03.2016: Podpisanie umowy na wykonanie kompleksowej naprawy toru nr 2 na szlaku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów

19.04.2016: Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej obiektów małej architektury dla peronów WKD

29.04.2016: Rozpoczęcie dostaw 6 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych

01.06.2016: Podpisanie umowy na zabudowę urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (w ramach samoczynnego systemu ostrzegania) na kolejnych 8 obiektach

01.07.2016: Rozpoczęcie kompleksowej naprawy toru nr 2 na szlaku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów

05.08.2016: Podpisanie umowy na wykonanie modernizacji toru nr 1 na szlaku Komorów – Podkowa Leśna Główna oraz toru nr 1M na szlaku Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów

22.08.2016: Zakończenie dostaw 6 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych

31.08.2016: Zakończenie kompleksowej naprawy toru nr 2 na szlaku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów

15.09.2016: Rozpoczęcie modernizacji toru nr 1 na szlaku Komorów – Podkowa Leśna Główna oraz toru nr 1M na szlaku Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów

31.10.2016: Zakończenie modernizacji toru nr 1 na szlaku Komorów – Podkowa Leśna Główna oraz toru nr 1M na szlaku Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów

17.11.2016: Podpisanie umowy na dostawę i montaż nowych podestów do obsługi elektrycznych zespołów trakcyjnych

27.02.2017: Przekazanie do eksploatacji zabudowanych urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (w ramach samoczynnego systemu ostrzegania) na 8 przejazdach kolejowych

28.02.2017: Przekazanie do eksploatacji Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu po okresie nadzorowania produkcyjnego

31.05.2017: Zakończenie realizacji Projektu

Szybki Kontakt

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85Przydatne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
www.cppc.gov.pl