swiss contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego
Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a Grant From Switzerland Through
the Swiss Contribution to the enlarged European Union