W dniu 1 czerwca 2012 r. zawarto 8 kolejnych kontraktów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Umowy opiewające na kwotę 406,6 mln zł podpisali wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski i ambasador Szwajcarii w Polsce Lukas Beglinger. Dotyczą one m.in. rozwoju transportu, energii odnawialnej, profilaktyki zdrowotnej oraz ochrony granic. Oznacza to, że w Programie zawarto umowy na blisko 94 proc. środków. Polska otrzymuje szwajcarską pomoc od 2007 roku i jest jej największym beneficjentem.

 

- Po raz pierwszy podpisujemy ze stroną szwajcarską tak dużą ilość umów za jednym razem – powiedział wiceminister Paweł Orłowski. – To ważne inwestycje dotyczące m.in. poprawy efektywności energetycznej szpitali w Małopolsce i na Mazowszu oraz montażu kolektorów słonecznych w Dorzeczu Wisłoki, które zostaną zrealizowane dzięki pomocy ze Szwajcarii.

Nowe projekty w Szwajcarko-Polskim Programie Współpracy:

  • Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej,
  • Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych, publicznych, wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej,
  • Budowa Systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej,
  • Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki,
  • Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork,
  • Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych,
  • Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w Połowcach,
  • Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce.

Polska jest największym odbiorcą funduszy szwajcarskich. Z ogólnej kwoty wsparcia wynoszącej ponad 1 mld franków szwajcarskich, do naszego kraju trafi blisko połowa środków. Oprócz Polski, z pomocy Szwajcarii korzysta również dziewięć innych państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r.

Do tej pory strony polska i szwajcarska podpisały łącznie 53 umowy na łączną kwotę stanowiącą prawie 94 proc. dostępnej alokacji Programu.

Szybki Kontakt

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85Przydatne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
www.cppc.gov.pl