W dniu 23.12.2014 r. o godz. 10:30 odbyło się jawne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 10 785 384,47 PLN brutto.

W dniu 26 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego władze spółki i przedstawiciele firmy NEWAG podpisali w obecności Marszałka Adama Struzika umowę na dostawę nowego taboru. Jest to dobra informacja dla pasażerów Warszawskiej Kolei Dojazdowej. W ciągu najbliższych dwóch lat spółka, której głównym udziałowcem jest samorząd województwa mazowieckiego pozyska kolejnych 6 nowych pociągów. Zakup jest współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Szybki Kontakt

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85Przydatne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
www.cppc.gov.pl