W dniu 23.05.2014 r. rozstrzygnięto o wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Dokumentacja przetargowa po zweryfikowaniu przez Instytucję Pośredniczącą i ewentualnych modyfikacjach zostanie następnie przekazana stronie szwajcarskiej, która przeprowadzi jej ostateczny przegląd. Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie Systemu odbędzie się po uzyskaniu zgody strony szwajcarskiej. Planowany termin wszczęcia procedury przetargowej to koniec I kwartału 2014 r.

Szybki Kontakt

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85Przydatne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
www.cppc.gov.pl