W dniu 29 listopada 2013 r. ogłoszone zostało postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W dniu 14 czerwca 2013 r. przesłano do oceny Instytucji Pośredniczącej – Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, kompletną dokumentację przetargową dla dostawy 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Dokumentacja przetargowa po zweryfikowaniu przez Instytucję Pośredniczącą i ewentualnych modyfikacjach zostanie następnie przekazana stronie szwajcarskiej, która przeprowadzi jej ostateczny przegląd. Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę nowych pojazdów odbędzie się po uzyskaniu zgody strony szwajcarskiej. Planowany termin wszczęcia procedury przetargowej to koniec III kwartału 2013 r.

Szybki Kontakt

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85Przydatne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
www.cppc.gov.pl