Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach założeń drugiej edycji konkursu na wykonanie projektu wizualizacji i identyfikacji stacji i przystanków WKD pn. "Przystanek dla WKD". Konsultacje rozpoczęły się w dniu 08.04.2015 r. (środa) i potrwają do dnia 07.05.2015 r. (czwartek).

W dniu 24 marca 2015 r. podpisany został aneks do Umowy w sprawie Realizacji Projektu Warszawskiej Kolei Dojazdowej współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Aneks obejmuje zmianę harmonogramu realizacji projektu poprzez włączenie nowych przedsięwzięć w dziedzinie modernizacji infrastruktury kolejowej oraz ustala nowe ramy czasowe dla ich zakończenia. Oprócz dotychczas zaplanowanego zakupu nowych pociągów oraz stworzenia nowoczesnego systemu informacji pasażerskiej i monitoringu na linii WKD w ramach szwajcarskich środków pomocowych o wartości ponad 67,6 mln zł zrealizowane zostaną również modernizacje nawierzchni torowiska, urządzeń sygnalizacji przejazdowej oraz wyposażenia przystanków. Projekt o całkowitej wartości 145,9 mln zł zostanie zrealizowany do końca 2016 r.

Szybki Kontakt

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85Przydatne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
www.cppc.gov.pl