W dniu 28 października 2009r. szwajcarskie Ministerstwo Gospodarki – Państwowy Sekretariat do Spraw Ekonomicznych (SECO) zatwierdziło poniższe Zarysy Projektów w ramach przeprowadzonej procedury oceny dla obszaru tematycznego „Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska”, celu 3 „Poprawa zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych/regionalnych publicznych systemów transportowych” Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

 

Numer projektu

Tytuł projektu

Nazwa Instytucji Realizującej

Data przekazania ZP stronie szwajcarskiej

SPPW/Pom/2.1.3/09/03

Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork - Grudziądz, w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego.

Samorząd Województwa Pomorskiego

30 lipca 2009

SPPW/Maz/2.1.3/09/04

Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o. o.

18 sierpnia 2009

Zgodnie z zaleceniami strony szwajcarskiej Kompletne Propozycje Projektu powinny zostać opracowane i złożone do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie do maja 2010 r.

Szybki Kontakt

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85Przydatne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
www.cppc.gov.pl