W dniu 19 sierpnia 2009 r. Zarys Projektu WKD pt. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” po uzyskaniu rekomendacji Krajowej Instytucji Koordynującej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) został przekazany stronie szwajcarskiej. Projekt WKD znalazł się w grupie czterech przedsięwzięć, które po przeprowadzonej ocenie formalnej i merytorycznej przeprowadzonej przez Instytucję Pośredniczącą (Władzę Wdrażającą Programy Europejskie) został przekazany do weryfikacji przez Krajową Instytucję Koordynującą.

Ostateczna decyzja w sprawie ewentualnego przygotowania tzw. Kompletnych Propozycji Projektów dla wnioskowanych przedsięwzięć będzie podjęta przez stronę szwajcarską.

 W dniu 20 marca 2009 r. Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w ramach procedury otwartego naboru wniosków dla obszaru tematycznego  „Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz Poprawa stanu środowiska - cel 3 Poprawa zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych/regionalnych publicznych systemów transportowych” złożyła w siedzibie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie Zarys Projektu dla przedsięwzięcia pt. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” planowanego do współfinansowania ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Szybki Kontakt

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85Przydatne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
www.cppc.gov.pl