W dniu 22 września 2015 r. podpisany został protokół przekazania placu budowy pomiędzy Zamawiającym: Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o. i Wykonawcą: COMP S.A. na realizację robót w ramach umowy w sprawie zamówienia publicznego na „Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową”podpisanej w dniu 18.08.2015 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. serdecznie zaprasza na imprezę plenerową organizowaną w dniu 20 września 2015 r. (niedziela) w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy podczas obchodów „Dni Transportu Publicznego” na terenie siedziby Spółki w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Batorego 23 (wejście od strony ul. Radońskiej).

Szybki Kontakt

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85Przydatne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
www.cppc.gov.pl