W dniu 23 września 2015 r. podpisany został protokół przekazania placu budowy pomiędzy Zamawiającym: Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o. i Wykonawcą: Zakładami Automatyki „KOMBUD” S.A. na zabudowę urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na obiektach znajdujących się w następujących lokalizacjach:

W dniu 20 września 2015 r. na terenie siedziby Warszawskiej Kolei Dojazdowej w Grodzisku Mazowieckim odbyła się impreza plenerowa pn. „Dni Transportu Publicznego”. Impreza została zorganizowana w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Podstawowym celem imprezy było zapoznanie uczestników z przedsięwzięciami realizowanymi w ramach Programu, aktualnym stanem ich wdrażania oraz budowanie świadomości na temat pomocy szwajcarskiej wśród lokalnej społeczności. W tym celu, u progu imprezy odbyła się konferencja prasowa.

Szybki Kontakt

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85Przydatne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
www.cppc.gov.pl