W dniu 23.12.2014 r. o godz. 10:30 odbyło się jawne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 10 785 384,47 PLN brutto.

 

Do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 23.12.2014 r. godz. 10:00 wpłynęło 9 ofert od następujących Wykonawców:

OFERTA NR 1:
WASKO S.A.
44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6

OFERTA NR 2:
Konsorcjum firm:
Asseco Poland S.A. – Lider Konsorcjum
35-322 Rzeszów, ul. Olchowa 14
„TEDECOM” Grzegorz trąbiński, Marcin Daszkiewicz Sp.j. – Członek Konsorcjum
09-152 Naruszewo, Wichrowo 6A

OFERTA NR 3:
SPRINT S.A. O/Bydgoszcz
85-758 Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 15

OFERTA NR 4:
Konsorcjum firm:
ATEM – Polska Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
81-537 Gdynia, ul. Łużycka 2
Trapeze Finland Oy – Członek Konsorcjum
Finlandia, Lansikatu 15 B 80110 Joensuu, Italahdenkatu 22A 00210 Helsinki
PWH „BRABORK-Laboratorium” Sp. z o.o. – Członek Konsorcjum
03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11

OFERTA NR 5:
Comp S.A.
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 116

OFERTA NR 6:
Thales Polska sp. z o.o.
01-518 Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka 9

OFERTA NR 7:
Konsorcjum firm:
FIMA Polska Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 12
UAB „FIMA”
LITWA, Zirmunu St. 139, 09120 Wilno

OFERTA NR 8:
TK Telekom sp. z o.o.
03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A

OFERTA NR 9:
TRIAS AVI Sp. z o.o.
01-942 Warszawa, ul. Kabaretowa 21

Termin związania ofertą upływa w dniu 20 lutego 2015 r. Do tego dnia powinna zakończyć się ocena złożonych ofert oraz powinno zostać opublikowane rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.

Szybki Kontakt

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85Przydatne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
www.cppc.gov.pl