W dniu 14 lipca 2015 r. rozstrzygnięto o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn. „Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową”.

 

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

OFERTA NR 1:

POWIERNICTWO KORDEK

Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek

84-230 Rumia, ul. Gdańska 47/31

W wyniku oceny ofert oferta ww. Wykonawcy uzyskała 100,00 punktów według następujących kryteriów wyboru ofert:

  • cena oferty – 90%
  • termin płatności – 10%

Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdują się w zakładce „Przetargi”.

Szybki Kontakt

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85Przydatne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
www.cppc.gov.pl