W dniu 22 lipca 2015 r. w siedzibie spółki WKD w Grodzisku Mazowieckim podpisana została umowa w sprawie zamówienia publicznego pomiędzy Zamawiającym: Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o. i Wykonawcą: POWIERNICTWO KORDEK Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn. „Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową”.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w zakresie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad dostawami i robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową”. W ramach nadzorowanego zadania inwestycyjnego wykonane zostaną: dostawa, rozmieszczenie i instalacja urządzeń wraz z oprogramowaniem i uruchomieniem Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na wszystkich stacjach i przystankach osobowych linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej na podstawie projektu wykonawczego, a także rozruch technologiczny i szkolenia z obsługi Systemu na poszczególnych stanowiskach.

Termin realizacji zamówienia obejmuje okres od dnia zawarcia umowy do dnia wykonania i odebrania bez uwag wszystkich robót, nad którymi sprawować będzie nadzór Inwestor Zastępczy w ramach realizacji powyższego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Termin realizacji robót w ramach wspomnianego przedsięwzięcia inwestycyjnego będzie wynosić 15 miesięcy od daty zawarcia umowy z Wykonawcą inwestycji. Jeżeli proces realizacji robót ulegnie wydłużeniu ponad wymieniony termin, Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługę Inwestora Zastępczego nad inwestycją do czasu wykonania i odebrania wszystkich robót, nad którymi sprawuje nadzór oraz rozliczenia tego zadania w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie.

Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdują się w zakładce „Przetargi”.

Szybki Kontakt

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85Przydatne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
www.cppc.gov.pl