W dniu 10 sierpnia 2015 r. podpisany został protokół przekazania placu budowy pomiędzy Zamawiającym: Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o. i Wykonawcą: Zakładami Automatyki „KOMBUD” S.A. na zabudowę urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na obiekcie zlokalizowanym w km 26,321 linii kolejowej nr 47 Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska. Obiekt stanowi przejazd kolejowy usytuowany w ciągu ul. Żółwińskiej na terenie miejscowości Owczarnia (Gmina Brwinów).

 

Realizacja zadania odbywa się w ramach umowy w sprawie zamówienia publicznego na „Zabudowę urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na 8 przejazdach kolejowych linii kolejowej nr 47 Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska wraz z robotami towarzyszącymi”podpisanej w dniu 15.09.2014 r.

Szybki Kontakt

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85Przydatne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
www.cppc.gov.pl