W dniu 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zamówienia publicznego pomiędzy Zamawiającym: Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o. a Wykonawcą: Pracownia Reklamy AD Halina Zaleńska na dostawę materiałów promocyjnych dla projektu „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej”.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie (wraz z wykonaniem projektu graficznego i znakowaniem) oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych w ramach projektu nr KIK/22.

Termin realizacji zamówienia: do 35 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Wartość podpisanej umowy: 159.408,00 PLN (brutto).

Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdują się w zakładce „Przetargi”.

 

Szybki Kontakt

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85Przydatne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
www.cppc.gov.pl