W dniu 18 sierpnia 2015 r. w siedzibie spółki WKD w Grodzisku Mazowieckim podpisana została umowa w sprawie zamówienia publicznego pomiędzy Zamawiającym: Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o. i Wykonawcą: COMP S.A. na „Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową”.

 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną:

Zadanie A: Dostawa, rozmieszczenie i instalacja urządzeń wraz z oprogramowaniem i uruchomieniem dla potrzeb Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu oraz rozruch technologiczny i szkolenia z obsługi Systemu na poszczególnych stanowiskach. Zadanie to jest objęte współfinansowaniem przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej”.

Zadanie B: Dostawa i ułożenie kabla światłowodowego w istniejącej kanalizacji teletechnicznej.

Termin realizacji przedmiotu umowy został określony na 15 miesięcy od dnia jej podpisania, tj. do dnia 18 listopada 2016 r.

Szybki Kontakt

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85Przydatne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
www.cppc.gov.pl