W dniu 22 września 2015 r. podpisany został protokół przekazania placu budowy pomiędzy Zamawiającym: Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o. i Wykonawcą: COMP S.A. na realizację robót w ramach umowy w sprawie zamówienia publicznego na „Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową”podpisanej w dniu 18.08.2015 r.

 

Zamawiający przekazał Wykonawcy teren budowy obejmujący:

  1. linię kolejową nr 47 obejmującą całość infrastruktury liniowej i punktowej od km 0,050 do km 32,655
  2. linię kolejową nr 48 obejmującą całość infrastruktury liniowej i punktowej od km -0,292 do km 2,604
  3. teren siedziby spółki WKD wraz z budynkiem administracyjnym, ul. Batorego 23, Grodzisk Mazowiecki
  4. budynki i pomieszczenia stacji kolejowych: Warszawa Śródmieście WKD, Komorów, Podkowa Leśna Główna, Grodzisk Mazowiecki Radońska
  5. budynki podstacji trakcyjnych: „Grodzisk Mazowiecki Radońska”, „Kazimierówka”, „Otrębusy”, „Pruszków”, „Michałowice”, „Skrzyżowanie” oraz kabiny sekcyjnej: „Podkowa Leśna Zachodnia”

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną:

Zadanie A: Dostawa, rozmieszczenie i instalacja urządzeń wraz z oprogramowaniem i uruchomieniem dla potrzeb Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu oraz rozruch technologiczny i szkolenia z obsługi Systemu na poszczególnych stanowiskach. Zadanie to jest objęte współfinansowaniem przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej”.

Zadanie B: Dostawa i ułożenie kabla światłowodowego w istniejącej kanalizacji teletechnicznej.

Szybki Kontakt

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85Przydatne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
www.cppc.gov.pl