W dniu 20 września 2015 r. na terenie siedziby Warszawskiej Kolei Dojazdowej w Grodzisku Mazowieckim odbyła się impreza plenerowa pn. „Dni Transportu Publicznego”. Impreza została zorganizowana w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Podstawowym celem imprezy było zapoznanie uczestników z przedsięwzięciami realizowanymi w ramach Programu, aktualnym stanem ich wdrażania oraz budowanie świadomości na temat pomocy szwajcarskiej wśród lokalnej społeczności. W tym celu, u progu imprezy odbyła się konferencja prasowa.

 

Z okazji Dni Transportu Publicznego uruchomiony został pociąg specjalny w relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 12:35) – Grodzisk Mazowiecki Radońska (przyj. 13:32) – z zatrzymywaniem na wszystkich pośrednich stacjach i przystankach osobowych. Przejazd tym pociągiem odbywał się na podstawie bezpłatnego biletu okolicznościowego. Tuż po przyjeździe pociągu do Grodziska Mazowieckiego i przejściu jego pasażerów na teren zakładu odbyło się uroczyste powitanie wszystkich przybyłych gości i otwarcie imprezy. W szczególności powitano przedstawicieli władz samorządowych, właścicieli spółki, przedstawiciela Urzędu Transportu Kolejowego, przedstawicieli mediów oraz wszystkich sympatyków i przyjaciół Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Powitanie gości odbyło się przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaskach pod batutą Pana Pułkownika Adama Czajkowskiego.

Otwierając imprezę jako pierwszy głos zabrał Pan Grzegorz Dymecki, Prezes Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Zachęcił wszystkich zgromadzonych do zapoznania się z aspektami funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz wyzwaniami, jakie stoją przed spółką w najbliższej przyszłości.

Następnie głos zabrała Pani Jolanta Dałek, Członek Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Przedstawiła najistotniejsze założenia projektu realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w szczególności przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie modernizacji taboru kolejowego oraz infrastruktury kolejowej, które uzyskają wsparcie ze środków szwajcarskich w nadchodzących miesiącach. Podkreśliła znaczenie pomocy szwajcarskiej w kontekście możliwości modyfikacji projektu w kierunku maksymalnej absorpcji przyznanych funduszy. Na zakończenie przedstawiła ramowy harmonogram imprezy i zachęciła do skorzystania ze wszystkich przygotowanych atrakcji, szczególnie dla najmłodszych uczestników.

W dalszej kolejności Pan Michał Panfil, Członek Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej przedstawił osiągnięte przez spółkę wyniki z działalności handlowo-przewozowej, takie jak m.in. liczba pasażerów, sprawność i punktualność przewozów oraz niezawodność systemu. Podkreślił, że wyniki te z każdym kolejnym rokiem ulegają systematycznej poprawie, zaś po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy należy oczekiwać ich zintensyfikowania.

Po oficjalnym otwarciu imprezy wszystkich gości zaproszono na poczęstunek, zaś przedstawicieli mediów poproszono o zadawanie pytań w trybie indywidualnym w zakresie dotyczącym projektu realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Podczas konferencji oraz poczęstunku odbył się blisko półgodzinny koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaskach pod batutą Pana Pułkownika Adama Czajkowskiego.

Przez cały czas trwania imprezy funkcjonowało specjalne stoisko WKD z materiałami informacyjnymi i promocyjnymi, w szczególności związanymi z projektem realizowanym w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Tuż po oficjalnym rozpoczęciu imprezy plenerowej wystartowały dwa konkursy: rysunkowy dla dzieci oraz konkurs wiedzy o projekcie realizowanym w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Dla najmłodszych przygotowano również atrakcje w postaci karuzeli, zamku dmuchanego, kolejki oraz gier zręcznościowych.

Na terenie zakładu zorganizowano wystawę współczesnego i zabytkowego taboru, zarówno pasażerskiego jak i technicznego oraz prezentację przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez spółkę, w tym przedsięwzięcia przygotowywane i wdrażane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – projekt pn. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej”.

Na terenie hali przeglądowo-naprawczej zorganizowano drugie stoisko, przy którym odbywały się pokazy filmów o spółce WKD, w tym filmów dotyczących bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Ponadto w hali przeglądowo-naprawczej możliwe było zapoznanie się z pracą tokarki podtorowej, pojazdami kolejowymi znajdującymi się w różnych fazach cyklu przeglądowego oraz elementami konstrukcyjnymi taboru, takimi jak zestawy kołowe, silniki, osie itp.

Dla wszystkich zainteresowanych uruchomiono specjalny punkt, na którym odbywały się pokazy ratownictwa medycznego z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy.

Osoby zainteresowane historią linii WKD zaproszono do Izby Tradycji, przy której można było obejrzeć zachowany historyczny wagon serii EN80.

W konkursie rysunkowym dla dzieci, w którym należało zaprezentować własne wyobrażenie o kolejce WKD każdy uczestnik otrzymał po upominku. Następnie spośród wszystkich złożonych prac komisja konkursowa wybrała 5 najciekawszych, których autorzy otrzymali nagrody w postaci zestawu upominków dotyczących projektu realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W konkursie rysunkowym dla dzieci łącznie złożonych zostało 79 prac.

W konkursie wiedzy o projekcie pn. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” realizowanym w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy należało wypełnić specjalny formularz zawierający zestaw 9 pytań jednokrotnego wyboru. Formularz konkursowy był dostępny w kilku punktach imprezy plenerowej na terenie siedziby spółki, a w celu prawidłowego jego wypełnienia możliwe było skorzystanie ze specjalnej ulotki informacyjnej. Po upływie terminu przewidzianego na zwrot wypełnionych kart konkursowych i weryfikacji poprawności formularzy, przeprowadzono losowanie zwycięzców w dwóch kategoriach: w pierwszym etapie zgodnie z ustalonym regulaminem wzięto pod uwagę wyłącznie formularze zawierające komplet poprawnie zakreślonych odpowiedzi, natomiast w drugim etapie przeprowadzono losowanie spośród wszystkich uczestników konkursu. W każdym z etapów rozlosowano po 5 zwycięzców, którzy otrzymali specjalne zestawy upominków dotyczących projektu realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W konkursie wiedzy na temat projektu WKD łącznie złożonych zostało 115 szt. wypełnionych formularzy konkursowych, w tym 59 wypełnionych bezbłędnie oraz 56 z omyłkami.

Impreza plenerowa oficjalnie zakończyła się po godz. 17:30. Pogoda i goście dopisali. Powrót z imprezy dowolnym pociągiem rejsowym ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska w kierunku Warszawy był możliwy na podstawie biletu okolicznościowego podstemplowanego specjalną pieczęcią na stoisku WKD lub na hali przeglądowo-naprawczej.

Wszystkim uczestnikom i gościom imprezy plenerowej pn. „Dni Transportu Publicznego” zorganizowanej w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy serdecznie dziękujemy udział i już teraz zapraszamy na następne – w miarę sukcesywnego wdrażania przedsięwzięć inwestycyjnych.

Materiały do wglądu i pobrania:

Informacja prasowa DTP

Karta konkursowa DTP

Karta konkursowa DTP z poprawnymi odpowiedziami

Plakat DTP

Ulotka informacyjna DTP

Zobacz galerię zdjęć z Dni Transportu Publicznego w Grodzisku Mazowieckim oraz wyróżnione prace w konkursie rysunkowym dla dzieci:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szybki Kontakt

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85Przydatne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
www.cppc.gov.pl